Frida ensam

Published August 26, 2010

 

1. Fernando
2. Jag är mig själv nu
3. Som en sparv
4. Vill du låna en man
5. Liv på mars?
6. Syrtaki
7. Aldrig mej
8. Guld och gröna ängar
9. Ett liv i solen
10. Skulle de' va' skönt
11. Var är min clown

Bonus Tracks

12. Man vill ju leva lite dessemellan (single A-side, 1972)
13. Ska man skratta eller gråta (B-side of Man vill ju leva lite dessemellan single, 1972)

 

 

 

 

 

 

Frida ensam. Catalogue number: 986 876-4.

ORDER FROM