Recensioner / Reviews

Published April 02, 2010


Svensk och utländsk press/Swedish and international press

"Boken kan verkligen göra anspråk på att vara det kompletta verket och innehåller förutom allt du inte visste om Hep Stars, och lite till, även en mängd roliga bilder på grabbarna i sina tidiga turnéer, många av dem aldrig tidigare publicerade."

ENGLISH TRANSLATION: "The book can really claim to be the complete work and apart from everything you didn't know about The Hep Stars, and then some, it also contains many great pictures of the guys on their early tours, many of which are previously unpublished."

Nostalgia nr 7, May 2004.


"Grundlig och genomarbetad."

ENGLISH TRANSLATION: "Exhaustive and thorough."

Torsten Braf, Eskilstuna-Kuriren, May 26, 2004


"Cadillac Madness är en nostalgitripp i positiv bemärkelse. Som helhet är boken en ny triumf från Wille Wendts förlag Premium Publishing, som med sitt kunnande om den svenska pop- och rockhistorien gör en kulturgärning med sina påkostade och djuplodande böcker."

ENGLISH TRANSLATION: "Cadillac Madness is a journey into nostalgia, in the positive sense. As a whole, the book is a new triumph for Wille Wendt's Premium Publishing, who, with their knowledge about Swedish pop- and rock history, are making a cultural achievement with their lavish and in-depth books."

Göran Jonsson, Dagens Industri, May 28, 2004


"Mycket att le åt i denna rappt skrivna pophistoria om uppgång, konflikter, skattebråk, drömmar om utlandslansering och slutligen den oundvikliga kraschen. [...] [Ett] roligt, glättigt pophistoriskt tidsdokument."

ENGLISH TRANSLATION: "There is much to smile at in this briskly written pop story about the journey to the top, the conflicts, the tax problems, the dreams of an international career and finally the inevitable crash. [...] An entertaining, cheerful pop-historical depiction of its times."

Lars Österdahl, Värmlands Folkblad, June 17, 2004"Boken är läsvärd, underhållande, lättläst och ger en överskådlig bild av Hep Stars karriär."

ENGLISH TRANSLATION: "The book is well worth reading, entertaining, easy to read and gives a clear picture of The Hep Stars' career."

Tommy Granlund, Östra Småland, June 26, 2004


"Snyggt, informativt, läsvärt och dessutom ett bildmaterial som kan knäcka vem som helst!"

ENGLISH TRANSLATION: "Well-done, informative, readable, and with illustrations that just knock you out!"

Lennart Wrigholm, Musiklandet.se, July 1, 2004

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA DENNA RECENSION I SIN HELHET / CLICK HERE TO READ THE COMPLETE REVIEW (IN SWEDISH ONLY)


"Initierat och underhållande berättar författarna allt vi behöver veta; från gruppens bildande, hysteriska folkparksturnéer och fanatiska fans till rekord i skivförsäljning, ekonomiska fiaskon och konflikter."

ENGLISH TRANSLATION: "In an initiated and entertaining way the authors tell us all we need to know; from the formation of the group, hysterical folkpark tours and fanatical fans to record-breaking record sales, financial disasters and conflicts."

Thomas Edman, Bohusläningen, July 23, 2004


"Att läsa boken ... är en riktigt härlig nostalgitripp av det bästa slaget. Den är välskriven och fängslande och med en uppenbar omsorg om detaljerna."

ENGLISH TRANSLATION: "Reading the book is a really wonderful trip into nostalgia of the very best kind. It is well-written and captivating, and meticulously detailed."

Eva Johansson, Västerviks-Tidningen, July 29, 2004


Four stars (out of five).

Record Collector, UK, October 2004


"I dessa dagar när man får en känsla av att ha hört alla nya melodier som kommer är det befriande skönt att läsa boken om Hep Stars och dess fantastiska framgångssaga. [...] Boken ... borde ha skrivits för länge sedan, men även i dag drygt 40 år efter bandets genomslag, är det intressant att läsa historien om ... The Hep Stars."

ENGLISH TRANSLATION: "These days, when you get the feeling that you've already heard all the new songs that are released, it is liberating to read the book about The Hep Stars and their amazing success story. [...] The book should have been written a long time ago, but today, more than 40 years after the band's breakthrough, it is still interesting to read the story about The Hep Stars."

Stefan Nolervik, Östersunds-Posten, January 2005?


"[En] välmatad bok, full med fakta och en guldgruva för alla som i framtiden vill studera svensk pophistoria. ... [Boken] ger en beskrivning av dåtidens musikliv och vad som intresserade ungdom då. Samtidigt är den en dokumentär i hur ett popband föds, och visar på hur många gånger rena tillfälligheter påverkar händelseutvecklingen. ... Det är just alla dessa små sidospår, som gör att det inte blir en ändlös uppräkning av fakta, utan i stället en tidsdokumentär."

ENGLISH TRANSLATION: "A book packed with information and a treasure trove for anyone wanting to study Swedish pop music history. ... The book depicts how the music business was in those days and what the youth was interested in at the time. At the same time it's a documentary of the birth of a pop band, and shows how often pure coincidence may affect the course of events. ... It's all these side-tracks that ensures that the book is not an endless stream of facts, but instead a document of the times."

Leif Montell, Alingsås tidning, June 24, 2005.


"Ett föredöme för hur en bandbiografi ska se ut."

Bo Ströberg, Galej/Smålandsposten, November 2008.

ENGLISH TRANSLATION: "A good example of what a band biography should be like."

 

Cadillac Madness - den otroliga berättelsen om The Hep Stars. Published by Premium Publishing, May 13, 2004. Swedish language. 416 pp. 24 x 17 cm. Hardback. ISBN: 91-89136-04-7.

ORDER FROM